X’kienet qalet l-Alternattiva dwar missier Rachel Montebello u l-art ġewwa Għawdex u l-ħbiberija tiegħu mal-maġistrat Peralta

3 thoughts on “X’kienet qalet l-Alternattiva dwar missier Rachel Montebello u l-art ġewwa Għawdex u l-ħbiberija tiegħu mal-maġistrat Peralta

  1. Jigifieri l-Arcisqof Charles Scicluna fl-2017 ghadda dawn l-artijiet tal-Abbazia Navarra li kienet imwaqqfa ghal finijiet ta’ opri religjuzi lil dawn l-istess nies imsemmija f’dan l-artiklu tal-Alternattiva? Prosit ghalik eccellenza! L-aqwa li titkaza bil-korruzjoni ta’ haddiehor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.