L-iSpeaker isib lil Jason Azzopardi ħati ta’ ksur ta’ privileġġ fil-konfront ta’ Rosianne Cutajar

One comment

Leave a Reply