Kieku din għamilha ċittadin normali, taħsbu li kienu jħalluh jew iħalluha?

Qed inġib ritratt tal-protesta tal-grupp Repubblika. Dawn għamlu camp fuq bankina. Fetħu mejda u siġġijiet fuq il-bankina. Kieku għamel hekk ċittadin komuni taħsbu li kienu jħalluh jew iħalluha?

3 thoughts on “Kieku din għamilha ċittadin normali, taħsbu li kienu jħalluh jew iħalluha?

  1. kieku kont jien li ikampjajt fuq xi bajja jew fxi post fil kampanja kienu jigu jigru b’rigment pulizija biex inzarma kollox.dawn alla jbierek lanqas min qieghed go siggu tar roti jew xi hadd bil pushchair ma irispetaw ghax ghalqu il bankina u l acces ghalija u hadd ma jamilhom jew jghidilhom xejn

  2. Dak il-kamp ankrat fil-konkos tal-bankina? Jekk inhu hekk, mela anke hsara fi propjeta’ pubblika ghamlu dawn l-erba qniefed. U allhares xi hadd jitkellem kontrihom ghax jghidu li m’hawnx saltna tad-dritt.

    Nies li jzommu l-pajjizhom ostagg. Dak li huma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *