Addio l-embrijun ultra-fraġli għall-Partit Nazzjonalista

Blog post mit-tabib Hermann Farrugia.

Mnejn safejn, x’ardita’, x’assurdità’, kif It-Times, Malta Today, Lovin Malta u saħansitra Facebook.mt jiddettaw u jostaġġjaw l-istatut ġdid fjamant tal-Partit Nazzjonalista u jġiegħluh jakkomoda u jassumi bixra li qatt u qatt m’hija sejra tixraqlu: dik ta’ politika ultra-liberali, proxelta aborzjonista. U l-bużillis, ebda kandidat/a ta’ ‘Kun il-Bidla’, inkluż il-Kap tal-PN stess, ma jindenja ruħu jlissen il-kelma qalbiena ‘PRO-LIFE’ jew kliem ieħor ta’ dissens!

PROSIT għall- votebuying@berniepn.com.mt u addio ‘l-integrita’ tal-embrijun uman ultra-fragli.

Leave a Reply