Samuel Azzopardi jirringrazzja lill-Għawdxin u jfakkar fi kliem Eddie dwar x’għandek tagħmel meta kwistjoni tkun fuq punt ta’ partit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *