Semmi lil xi ħadd u jidhirlek

Dal-għodu, tellajt artiklu fejn semmejt lil Godfrey Grima, persuna li għandi stima lejha.

Illum dehret mill-ġdid fil-Malta Today l-aħbar tal-mewt ta’ Godfrey Grima. Jidher li Malta Today ħadu żball tekniku għaliex reġgħu tellgħu din l-istorja bħal li kieku ġrat illum. Żball li kulħadd jista’ jieħu.

Biss meta rajtu għidt: sewwa jgħid il-Malti, semmi lil xi ħadd u jidhirlek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *