Michael Piccinino jibgħat email lit-tesserati jittallab il-flus

Ejjew Nazzjonalisti – Nissaħħu

Għażiż …,

Kif forsi smajt, il-gvern Laburista għal darb’oħra qed jipprepara biex isejjaħ elezzjoni bikrija.

Hemm probabbiltà li tissejjaħ immedjatament wara l-baġit ta’ Ottubru.

Robert Abela se jsejjaħ elezzjoni bikrija għax ra n-numri jduru favur il-PN. Dan għaliex in-nies qed jibdew iħossu l-effetti tal-greylisting ta’ Malta, kif ukoll l-arroganza u l-inkompetenza tal-ministri tal-gvern.

F’xahar wieħed biss, skont stħarriġ tat-Times of Malta, il-PN akkwista 20,000 vot, jiġifieri 5,000 vot fil-ġimgħa. Id-differenza bejn il-partiti marret minn 50,000 vot għal 30,000 f’xahar.

Jekk inżommu dan il-momentum, inkunu anke nistgħu nissuperaw lil-Labour sa Novembru.

Dan juri li t-tmexxija ta’ Bernard Grech qed taħdem.

L-investimenti li għamel il-partit fl-aħħar ġimgħat diġà ħallew il-frott. Hekk ukoll il-bidliet fil-pożizzjonijiet tat-tmexxija mħabbra x-xahar li għadda.

Imma hekk kif ngħaddu għal elezzjoni bikrija kontra gvern li diġà qed jabbuża mill-poter ta’ responsabbiltà tiegħu, għandna bżonn l-għajnuna tiegħek.

Kull ewro li tagħti tgħinna ntejbu l-messaġġ tagħna u nilħqu aktar nies.

Nistiednek iżżur pn.org.mt/donate biex tagħti d-donazzjoni tiegħek.

Dan huwa mument kritiku għall-pajjiż fejn il-Partit Nazzjonalista qed jintalab jerġa’ jmexxi.

Ejjew inwieġbu għal din is-sejħa b’għaqda u kunfidenza.

Grazzi tal-appoġġ ġeneruż tiegħek.

AGHTI ID-DONAZZJONI TIEGĦEK

Michael Piccinino Segretarju Ġenerali

—–

Dear ….,

As you may have heard, the Labour government is once again getting ready to call an early election.

It is likely to be called immediately after October’s budget.

Robert Abela will call an early election because he has seen that the numbers are turning in PN’s favour.

This is because people are starting to feel the effects of Malta’s greylisting, as well as the arrogance and incompetence of government ministers.

In just one month, according to Times of Malta’s survey, PN gained 20,000 votes.

That’s 5,000 votes per week. The difference between the parties went from 50,000 votes to 30,000 in a month.

If we keep up this momentum, we will even be able to overtake Labour by November.

This shows that Bernard Grech’s leadership is working.

The investments the party has made in the past weeks have already left dividends. So have the changes in leadership positions that were announced last month.

But as we head to an early election against a government that is already abusing its power of incumbency, we need your help.

Every euro you donate will help us improve our message and reach more people.

Please visit pn.org.mt/donate to place your donation.

This is a critical moment for our country. It is calling for the Nationalist Party to lead again.

Let’s respond to this call with unity and confidence.

Thank you for your generous support.

PLACE YOUR DONATION

Michael Piccinino Secretary General

Copyright © 2021 Partit Nazzjonalista, All rights reserved. Partit Nazzjonalista · Dar Ċentrali, Triq Herbert Ganado, Pietà PTA1450, Malta This email was sent to ….. To stop receiving emails, unsubscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *