Niżvelaw it-team strateġiku ta’ Christian Peregin

Dan is-sit hu f’pożizzjoni li jiżvela t-tim strateġiku, jew kif qed jissejjaħ fil-PN bħala PN Campaign Team li ġie mwaqqaf biex jgħin lil Christian Peregin. Dan it-tim hu kompost kif ġej:

Bħala mexxej ta’ dan it-tim hemm Christian Peregin li hu l-campaign manager u kulħadd jaf li għandu salarju tal-fuq minn 60K. Dan is-sit kien tkellem dwar salarju ta’ 72K fis-sena.

L-assistenta tiegħu hija Lianna Cremona

Imbagħad hemm Matt Chetcuti li hu Head Social Media. Hemm ukoll Neil Smart Costantino li hu nkariġat mis-social media u anki Beppe Galea li qiegħed fuq is-social media.

Dwar Beppe Galea bagħat mistoqsijiet lil Michael Piccinino li sal-lum għandhom ma ġewx imwieġba.

One thought on “Niżvelaw it-team strateġiku ta’ Christian Peregin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *