Marica Galea: fake profile ieħor li jagħmel użu minn profiles Russi

Persuna li tikkummenta fuq il-facebook page tiegħi u tikteb favur Daphne, tgħajjar lin-nies li għandhom imutu bil-kancer u li għandha aċċess għall-informazzjoni mill-qrati Maltin speċjalment dawk marbuta mad-deċizzjoni tal-Maġistrata Rachel Montebello tiffirma Marika Galea. Dan hu fake profile. Fuq dan il-fake profile ser nikteb aktar ‘il quddiem. Dan il-fake profile hu biċċa waħda ma’ BugM u Mark Bugeja li ġa kxift li huma l-istess persuna. Bħal BugM u Mark Bugeja jagħmel użu minn profiles Russi. Imma fuq dan ser inkun qed nikteb aktar tard.

F’dan il-blog qed ngħid mnejn serqet ir-ritratt biex tippreżenta lilha nnifisha bħala Marika Galea l-hairdresser!

https://yandex.com/images/search?cbir_page=similar&pos=3&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2504063%2FVneNVVh7XDptOXXUz0dZ-Q2881%2Forig&cbir_id=2504063%2FVneNVVh7XDptOXXUz0dZ-Q2881&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fc10700%2Fu72287570%2F110211720%2Fy_45269f02.jpg&rpt=imageview&source=collections

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *