“Jekk hemm bżonn inħammġu isem Malta mad-dinja”

Dan kien messaġġ li esponent għoli Nazzjonalista fi Brussel bagħat lill-business Malti li huwa Nazzjonalista. Dan il-business kbir Nazzjonalista mhux qed jaqbel mal-pożizzjoni li ħa l-Partit Nazzjonalista fir-rigward tal-grey listing ta’ Malta. B’hekk bagħat messaġġ privat lill-persuna li qegħda fi Brussel u hija Nazzjonalista. Dan qalha “Għala qed tħammġu isem Malta?” Din il-persuna rrisponditu li “jekk hemm bżonn inħammġu isem Malta mad-dinja“.

Mhux ser ngħid min kienet din il-persuna li bagħtet dan il-messaġġ għaliex mhux fl-intenzjoni tiegħi li nagħmel il-ħsara lil ħadd. Biss qed insemmi din l-istorja biex wieħed jifhem għala l-Partit Nazzjonalista ma jistax jimxi ‘il quddiem. Qed ngħidha biex nispjega għala qed nikkritikah kif qed nikkritika.

In-Nazzjonalisti akkaniti qed jaħsbu li b’din l-istorja tal-grey listing ser jeħel il-Partit Laburista u Joseph Muscat mal-poplu Malti. Biss forsi hawn fejn ser jiżballjaw. Mal-businessmen, inkluż, dawk Nazzjonalisti, qed jeħel il-Partit Nazzjonalista nnifsu u r-rappreżentanti ta’ dan il-Partit fi Brussel. Il-Partit Nazzjonalista jrid jieqaf jagħmel l-auto-goals.

Is-surveys jew sondaġġi qed juri li dan hu minnu. Anki jekk issa l-Partit Laburista ilu fil-gvern żewġ leġislaturi, jidher ċar li ser imur għat-tielet rebħa tiegħu. Is-sondaġġi kollha qed jaqblu, inkluż dawk magħmula minn gazzetti li huma qrib il-Partit Nazzjonalista, li l-Partit Nazzjonalista mhux qed javvanza irrispettivament mill-iżballji kbar li wettaq il-Partit Laburista matul dawn l-aħħar żewġ leġislazzjonijiet.

Messaġġ bħal dan, mogħti lill-persuna fin-negozju juri għala l-Partit Nazzjonalista ma jistax jimxi ‘il quddiem, irrispettivament mill-għajta tiegħu ta’ korruzzjoni.

3 thoughts on ““Jekk hemm bżonn inħammġu isem Malta mad-dinja”

  1. Din il-kantaliena et nausea fuq il-korruzzjoni issa saret diska mzarzra, ghax il-poplu KOLLU kemm laburist, kemm nazzjonlist u kemm l-indipendenti jafu li- l-korruzzjoni KULHADD ghamila, allura HADD m’ghandu subghajh dritt xemgha. Minn mhhux midneb jitfa l-ewwel gebla , qalilhom Kristu 2021 sena ilu u ghada valida sal-llum. Il-kwistjoni kollha hija , il-but tal-poplu, u xejn izjed. Min iffanga u ghaffeg lil-poplu biex jibqa jiffanga, u min iffanga imma l-poplu hallieh bil-flus fil-but. Dik hija l-istorja u l-verita kollha. Ejjew nieqfu nibnu oqbra mbajda. U dan jafuh sewwa tal-oppozizzjoni, u ghalhekk qed jaghmlu minn kollhox biex ikissru ir-reputazzjoni ta pajjizna ma-l-ewropa u mad-dinja jekk ikun hemm bzonn, biex ikissru l-ekonomija , il-haddiem/ cittadin ikollu inqas flus fil-but , jibda it-tgemgim u jibdew ix-xquq. Imma wis nahseb li x-xquq ga kisser lil-oppozizzjoni wahda sewwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *