Tony Zarb jitfa’ botta lill-Prim Ministru: min ser jagħmel apoloġija lilu u lill-familtu?

Hemm ħafna x’issues fuq livell politiku li ma naqbilx ma’ Tony Zarb. Imma naħseb li fuq din għandu raġun. Hu u familtu kienu vittma tal-kitbiet iebsa ta’ Daphne Caruana Galizia.

Issa mhux biss il-familja ta’ Daphne Caruana Galizia ngħatat apoloġija imma jidher ċar li ser tingħata wkoll rikumpens finanzjarju li qed jingħad li ser ikun ta’ miljuni minħabba l-qtil ta’ din il-ġurnalista. Naħseb dan ser ikompli jżid fl-għadab fost il-Laburisti.

Jidher ċar li minflok fejqan, (jew healing kif iħobbu jgħidu tal-first tier), din ser iġġib aktar feriti u weġgħat.

One thought on “Tony Zarb jitfa’ botta lill-Prim Ministru: min ser jagħmel apoloġija lilu u lill-familtu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *