Ikkonfermat dak li ppubblikajt il-bieraħ dwar is-salarju ta’ Peregin

X’ser jgħid Salvu Mallia għal din l-aħbar fl-gazzetta Illum? Ser jgħid li Albert Gauci Cunningham qed ikeskes? Infakkar li l-bieraħ ħriġt bl-aħbar ta’ kemm ser ikun is-salarju ta’ Christian Peregin.

Meta jien nippubblika stejjer fuq Peregin, jien niġi mgħajjar li qed inkeskes u meta l-istess aħbar tkun ippubblikata warajja, tkun imsejħa ġurnaliżmu nvestigattiv li qiegħed jinforma lill-poplu Malti!

Jekk il-PN ser jibqa’ b’din l-attitudni u b’dawn in-nies jitkellmu għalih, ma għandux ċans jerbaħ l-ebda elezzjoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *