“ibqa’ oħroġ il-ħmieġ li ħakem lill-partit”

Qed nippubblika email li rċevejt mingħand persuna Nazzjonalista li jaqra’ l-blog tiegħi. Nirringrazzjah talli jsegwini u tal-kliem ta’ inkoraġġamenti li kitibli.

Hello,

Jien nqis lili nnifsi bħala Nazzjonalist għalkemm deċiż li din id-darba ma għandix ħsieb li nivvota għar- raġuni li l-partit li kont inħobb ma għadux il-partit tagħna in-Nazzjonalisti (għal mod kif ikkalunjaw u warbu lil Dr. Adrian Delia). Issa int bħali tħobb iżżeffen lil CSN u Repubblika li dawn kulħadd jaf li ħatfu l-partit u dik raġuni oħra li jien ħlift li ma nivvotax, avolja (l-isem neħħejtu) jgħidli biex nivvota l-ġodda jekk rridu innaddfu l-partit. Pero’ jiddispjaċini li anki il-ġodda li ħerġin hemm konnessjoni maż-żewġ għaqdiet. Issa l-iskop ta’ din l-email hu, peress li int midħla sew tal-partit taf sew minn huma l-godda? Għalhekk nixtieq li min jagħmel parti mir-Repubblika u ċ-CSN jiġu magħrufin għax il-bqija il-partit imut (jekk mhux ġa mejjet) mewta naturali.

Grazzi

N.N.

P.S. Fejn tista’ ibqa’ oħroġ il-ħmieġ li ħakem lill-partit. 

One thought on ““ibqa’ oħroġ il-ħmieġ li ħakem lill-partit”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *