Dr. Anna Mallia taqta’ tnejn mill-erba’ maġistrati magħżula

Matul il-jiem li għaddew sar l-interviews għal dawk li xtaqu jsiru maġistrati. Dawn saru wara r-riforma li ġie ssuġġerita mill-Kummissjoni Venezja. Min mar għall-interview qal li kien interview ta’ ftit minuti. Kemm kienu twil ma nafx.

Waqt li kienu qed isiru dawn l-interviews u sakemm ħareġ ir-riżultat,  kien hemm ħafna avukati fil-kuruturi tal-qorti li bdew issemmgħu l-ismijiet tal-persuni li ser isiru maġistrati anki jekk kienu għadhom għaddejjin l-interviews. Kien hemm erba’ postijiet li jridu jintlew.

L-avukata Anna Mallia saħansitra tellgħet post, qabel ma kienu saru magħrufa minn ser ikunu l-maġistrati l-ġodda. Il-post huwa hawn taħt:

Mill-ħames maġistrati li semmiet Dr. Anna Mallia qattgħet tnejn, jiġifieri Elaine Mercieca u Dr. Lara Lanfranco.

Jien minn hawn nawguralhom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *