Il-Papa Franġisku jikteb personalment lill-Patri Dionisju Mintoff biex jawguralu f’egħluq id-disgħin sena tiegħu

Fit-3 ta’ April, il-papa Franġisku bagħat l-awguri tiegħu lill-Patri Mintoff ofm f’egħluq id-90 sena tiegħu. Mintoff għalaq sninu fl-1 ta’ April. Fin-nota tiegħu, il-Papa Franġisku rringrazzja lill-Patri Dionisju Mintoff OFM għax xogħol li għamel u qed jagħmel bħala patri u bħala qassis għas-servizz tal-knisja. Il-Papa talab lil Dionisju Mintoff biex jitlob għalih u awguralu l-Għid it-Tajjeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published.