Melvin Theuma bil-Covid19 anki jekk ħa ż-żewġ titqibiet

Mela llum kien hemm l-aħbar li Melvin Theuma huwa posittiv għall-Covid. Jien minn hawn nawguralu l-fejqan. Biss hemm żewġ punti marbuta ma’ din l-aħbar.

L-ewwel li dan ħa ż-żewġ injections ta’ kontra l-covid 19.

Mela jew dawn mhux vera jaħdmu jew it-testijiet li qed isiru hemm problema magħhom.

Min jaf kemm hemm każijiet bħal dawn u qed jinżammu moħbija mid-Dipartiment tas-Saħħa. Dan sar magħruf minħabba l-iskala tal-każ. Għax kieku għandi d-dubju kemm kien jissemma dan il-każ.

It-tieni, jekk dan hu marid bil-Covid19, kif qed ikun irrappurtat, huwa sew li persuna tibqa’ tinżamm il-ħabs taħt arrest?

Fuq kollox, l-akkużat ma għandux x’jaqsam mal-istat tas-saħħa tax-xhud u fuq kollox ix-xhud qiegħed taħt il-protezzjoni tal-pulizija.

One thought on “Melvin Theuma bil-Covid19 anki jekk ħa ż-żewġ titqibiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *