Jason Azzopardi jipprova jiġbor ġieħu wara li ma staqsa xejn dwar Keith Schembri

Mhux ser ngħidilkom fuq dak li qed jiġri llum u l-proċeduri tal-puliżija huma biss naħseb li dawn huma ‘a storm in a teacup’. Jidher li Keith Schembri u persuni oħra ser jitressqu l-Qorti xil-ħamsa ta’ wara nofs in-nhar.

Biss Jason Azzopardi, wara li ma qalx kelma fuq Keith Schembri matul il-kontro-eżami tal-kompilazzjoni ta’ Vince Muscat, jipprova jiġbor ġieħu u tella’ dan il-post.

Kif jgħidu, ipprova jirkeb fuq il-karru ta’ ħaddieħor għaliex ma għamilx mistoqsija waħda meta kellu ċ-chance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *