Fr. David Muscat jitkellem fuq

One comment

  1. Mela veru Kristu gie ghalieh dan david muscat, ghax Jekk mhux midneb hu min tridu ‘Kun midneb JIEN ?

Leave a Reply