Nikkonferma li l-laqgħa vera saret mal-grupp Repubblika

Persuna bgħattitli messaġġ biex tistaqsini jekk hux veru li illum wara nofs in-nhar saret laqgħa bejn Repubblika u grupp ta’ membri parlamentari ristretti.

Qed inġib kopja tad-dokument li l-Għaqda Repubblika jew aħjar reppreżentanti tagħha ħallew waqt din il-laqgħa li saret illum tard wara nofs in-nhar.

One thought on “Nikkonferma li l-laqgħa vera saret mal-grupp Repubblika

  1. https://inewsmalta.com/2021/02/jason-azzopardi-gej-uragan-fuq-malta/

    Jason Azzopardi huwa l-link ta Kenneth Rijock hawn Malta?

    Donnu huwa l-kaz. No surprise….that explains the extent of venom and hatred spewed on KR’s shitty blog. He’d have Muscat subjected to capital punishment in the US and would gladly sit on the front seat to see him being executed.

    Dan huwa Kenneth Rijock. Il kreazjoni ta Jason Azzopardi nistaqsi? Il-mibgheda m’ghandiex limitu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *