One comment

  1. Lanqas jaf ghalxiex ordna strajk ghax il pandemija kienet hemm u hemm adda u biss biex ifixkel l edikazjoni u ifixkel lil genituri li riedu imorru jahdmu u ghamila spontanja f ftit hin li ma setghux jipreparaw min ha izomm it tfal .Agenda politika mahmuga tinten .Tal misthhija ghadom kemm zied il pagi b ammont konsidereoli lil teachers li f 25 sena qatt ma zdiedu jew iprotestaw /

Leave a Reply