Għaliex il-Karrozza ta’ Daphne Caruana Galizia Tħalliet Barra?

L-avukat Joe Brincat bagħat ittra lit-tliet imħallfin fejn fiha qal ċar u tond li Daphne Caruana Galizia kienet kontra li jkollha pulizija wara l-bieb tagħha u hija kienet inċitat għall-qtil tal-avukat Franco Debono. Ejja ngħiduha kif inhi. Użat ftit kliem goff. Biss dan il-kliem wassal biex Franco Debono jingħata protezzjoni mill-pulizija. Imbagħad talli l-pulizija offrew sigurta’ quddiem id-dar ta’ Franco Debono, Daphne Caruana Galizia, għajrithom. Qalet li Debono kien jogħqod ġo mandraġġ – slum – sejħet il-post fejn hu kien joqgħod f’Ħal Għaxaq u allura ma kellux bżonn li jkun offrut protezzjoni.

Biss l-aspett importanti tal-avukat Brincat jinsab hawn. Din hija inkjesta pubblika u l-pubbliku għandu d-dritt jagħti u jibgħat dak li jaħseb dwar dan il-każ. Għal bidu l-imħallfin ma riedux jilqgħu t-talba tal-avukat Brincat. Biss Brincat sforzahom jilqgħuha bil-liġi. Infakkar li t-termini ta’ referenza ta’ din l-inkjesta hija biex jistabbilixxi jekk l-istat setgħax jevita dan il-qtil jew le. Jekk jikkonkludu li ma setgħax jew ma għamilx biż-żejjed, allura l-istat ikun mitlub li jħallas id-danni.

Matul dawn ix-xhur li ilha għaddejja din l-inkjesta, ħafna nies tellgħu kummenti fuq il-Facebook page tiegħi dwar għala l-karozza ta’ Daphne Caruana Galizia tħalliet barra. Naħseb li l-imħallfin kellhom jinvestigaw dan il-fatt. Il-persuna kkonċernata li ħallietha barra kien it-tifel tagħha, Matthew Caruana Galizia. Għala Matthew Caruana Galizia qatt ma ġie msejjaħ biex jixhed quddiem dawn l-imħallfin tal-inkjesta?

Il-fatt hu li l-karrozza tħalliet barra wassal biex il-hitmen setgħu jqegħdu l-bomba fiha. Ovvjament, jekk ikun stabbilit mill-inkjesta, li din tħalliet barra bi traskuraġni jew minħabba nuqqas ta’ ħeġġa biex idaħħluha ġewwa,  jonqos id-dritt ta’ din il-familja biex tingħata kumpens finanzjarju. Dan għaliex huma għandhom parti mit-tort għaliex inqatlet. Jiġifieri jekk huma qed jgħidu li tħalliet barra minħabba nuqqas ta’ ħeġġa jfisser li kellhom suspett li l-ħajja t’ommhom kienet fil-periklu iżda xorta ma ħadux il-passi meħtieġa ta’ siġurta. Infakkar li Daphne Caruana Galizia kienet irrifjutat il-protezzjoni tal-pulizija.

Issa din il-mistoqsija dwar il-għala l-karozza tħalliet barra ġa ġiet imwieġba minn ġurnalista barrani. Dan il-ġurnalista huwa Carlo Bonini. Huwa intervista lil Matthew Caruana Galizia. Matthew Caruana Galizia ta lil Carlo Bonini r-raġuni għala l-karrozza ma ddaħħlitx ġewwa. Din ir-raġuni nsibuh spjegat fil-ktieb “L’ isola assassina. La sfida di Daphne al cuore corrotto dell’Europa”. F’pagna 13, l-awtur tal-ktieb, Carlo Bonini, jikteb dwar dak li qallu Matthew dwar dan il-fatt. Il-ktieb hu bit-Taljan. Jien qed inġib traduzzjoni bil-Malti:

Jien u ħija ħallejna l-karozza barra minħabba l-għażż tagħna. Indaħħluha ġewwa kien ikun ifisser li kien ikollna niġġieldu għall-ispazju. U marret hekk anki dak il-Ħadd. Wara nofs-in-nhar, jiena ħadt il-Peugoet.  U meta ġejt lura, madwar il-ħamsa u nofs, ħallejtha barra. Nista’ nkun eżatt fuq il-ħin għaliex , wasalt  id-dar, ħadt xi ritratti bl-ismartphone tiegħi. Kien hemm inżul ix-xemx sabiħ.”

Mela għandna stqarrija minn Matthew Caruana Galizia stess li l-karrozza ta’ Daphne Caruana Galizia tħalliet barra għaliex huwa u ħuh kienu għażżenin u ma riedux idaħħluha ġewwa. Il-kelma użata mill-awtur ta’ dan il-ktieb hija “pigrizia”.

Jekk dawn l-imħallfin huwa verament newtrali, għaliex ma għajtulux lil Matthew Caruana Galizia biex jitla’ jixhed dwar dan il-fatt? Naħseb li informazzjoni bħal din hija ċentrali biex ikun stabbilit jekk l-istat jew il-pulizija humiex risponsabbli mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u jekk setgħux jevitawh.

   

One thought on “Għaliex il-Karrozza ta’ Daphne Caruana Galizia Tħalliet Barra?

  1. Manuel delia is asking for your head. And he’s threatening your colleagues at university to do his dirty job for him. Or else….

    He practically spelt it out to them. Sounded like a threat to me. It’s ok, all’s fine with him threatening. But try saying half a word yourself and he’ll unleash all his fury on you till kingdom come.

Leave a Reply

Your email address will not be published.