“Jien Pawlist. Nazzjonalist minn Raħal Ġdid. Kburi”

Meta l-Ġermanja Nażista nvadit l-Unjoni Sovjetika, id-Dittatur Josef Stalin għamel appell lill-poplu tiegħu. Hu tkellem bl-istess lingwa li kien jitkellem biha t-Tzar. Fi kliem ieħor uża diskors patrijottiku f’mument ta’ kriżi politika.

 L-istess ipprova jagħmel Jason Azzopardi meta l-mara tiegħu, Marica Azzopardi Balzan, kixfet kif żewġha, Jason Azzopardi, wettaq adulterju billi ħalli Malta għax qal li ried imur waħdu fuq il-qabar ta’ Kristu. Minflok mar mal-ħabiba tiegħu Flavia. Jason Azzopardi għamel post biex jappella lill-kostitwenti tiegħu tar-raba’ distrett. Qallhom ‘Jien Pawlist. Nazzjonalist minn Raħal Ġdid. Kburi”

Għaliex kiteb hekk? Jason Azzopard kiteb kif kiteb għaliex in-nies ta’ Raħal Ġdid ma jistgħux għaliha din il-falzita’ kollha. Bil-wiċċ tost kollu, Jason Azzopari mar jikteb li meta mar fuq il-qabar ta’ Kristu ma’ Flavia, iż-żwieġ tiegħu kien ilu li miet. Mela għala baqa’ d-dar mal-mara u ma qallhiex li ż-żwieġ kien ilu mejjet? Ma qallhiex lil mara għaliex kien jaf li kienet ġejja elezzjoni u ried jibqa’ magħha sal-elezzjoni ħalli jużaha. Dan hu l-paladin tar-rule of law u tal-good governance. Infatti, l-elezzjoni ġiet f’Ġunju. Din intilfet għall-Partit Nazzjonalista. Biss kien jaf li kieku hu ma baqgħax mal-mara, in-nies ta’ Raħal Ġdid ma kienux itellgħuh. Wara l-elezzjoni, ma kellux għalfejn jibqa’ aktar ma’ martu u bħal lumija magħsura ramiha u reġa’ mar ma’ żewġ persuni tas-sess feminil f’Tel Aviv. Biss għadu ma qalilniex jekk raqadx f’kamra waħda magħhom f’Tel Aviv hotel jew le.

Biss biex jieħu tiegħu minn fuq, Jason Azzopardi kiteb blog ieħor u spiċċa billi qal li hu Pawlist u Nazzjonalist kburi. Issa jekk hemm xi ħaġa li ma teżistix f’Raħal Ġdid hija l-kunċett ta’ Pawlist. Raħal Ġdid ma hemmx kunċett ta’ Pawlist għaliex Raħal Ġdid huwa magħmul primarjament minn nies tal-Kottonera. B’hekk kull min ġie joqgħod f’din il-lokalita’ dejjem ġie milqugħ b’idejn miftuha u qatt ma kien hemm xi kunċett ta’ pedegree kif qed jipprova jagħti l-impressjoni Jason Azzopardi.

Qed ngħid dan għaliex Jason Azzopardi għamel dak l-istatement għaliex il-mara tiegħu Marica Azzopardi Balzan mhix oriġinarjament minn Raħal Ġdid. Mela dan mar jikteb hekk biex bil-pulit jisnobbjaha u jinsulentaha. Biss illum, Marica Azzopardi Balzan hija mitqiesha Pawlista aktar minnu. Illum Jason Azzopardi hu diżunur għal Raħal Ġdid u dan hu jafu. Politiċi adulteri qatt ma kienu milqugħa u dan Jason Azzopardi jafu sew għaliex meta ġie mas-sieħba l-ġdida tiegħu u ppreżentaha lill-Pawlisti, fil-festa ta’ Kristu Re tat-2019, ħadd ma tahom wiċċ. Tant  li f’dik il-festa sparixxew u meta 2020 kien hemm il-festi fil-knisja għaliex saret bażilika, Jason Azzopardi ġie waħdu Raħal Ġdid.

Ara liema deputat Nazzjonalista fuq Raħal Ġdid għamel dawn il-ħmerijiiet li għamel Jason Azzopardi! Joe Cassar (Peppinu) kien raġel fuq l-irġiel. Kien raġel tal-familja u eżempju għal kulħadd.  Jimmy Farrugia kien raġel ieħor fuq l-irġiel. L-istess Cassar Galea jew id-deputati l-qodma, bħal ma kien Ċimpla (it-Tabib Schembri) u oħrajn.

Id-differenza f’Raħal Ġdid tinsab bejn in-Nazzjonalisti u l-Laburisti. Hemm iwa hemm id-differenza. Ara hawn Jason Azzopardi ma jgħidx kollox. Imn’alla kienet Marica Azzopardi Balzan għax hija kienet tgħinu jitla’. Ara llum mingħajr Marica Azzopardi Balzan, Jason Azzopardi jaf li għandu diffikultajiet kbar biex il-Pawlisti Nazzjonalisti jivvutawlu. Infatti qed ifittex li joħroġ fuq tas-Sliema. Taf x’naf, li meta Jason Azzopari ħareġ għall-politika qatt ma qal li nannuh, Ġużeppi Azzopardi, li kien joqgħod fl-istess dar fejn illum għandu l-uffiċju f’Cospicua Road, kien kanvazer kbir tal-Lorry Sant. Fuq dan ma jitkellimx. Kieku tkellem, l-anqas vot wieħed ma kien iġib mingħand in-Nazzjonalisti l-qodma ta’ Raħal Ġdid. Biss dak li nista’ ngħid li  dan nannuh kien raġel tal-affari tiegħu u allaħares kien għadu ħaj, għaliex kien imut bl-inkwiet jisma’ b’dawn il-praspar ta’ neputih. Ara meta kellu lil Marica Azzopardi Balzan, Jason Azzopardi kien jiftaħar li martu kienet mill-istess lokalita’ ta’ Eddie Fenech Adami. Ara hemm ma kienx jiftaħar li hu Pawlist! Illum il-Pawlisti kburin b’ Marica Azzopardi Balzan u jqisuha Pawlista bħalhom. Għandhom rispett kbir lejha. Biss Jason Azzopardi tilef ġieħu magħhom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *